BẢNG MÀU

BỘ SƯU TẬP MÀU MAX
Quý khách có thể tham khảo các màu và hiệu ứng bề mặt cơ bản của chúng tôi theo danh mục mẫu bên dưới, tất cả mẫu được sơn phủ theo tiêu chuẩn phòng LAB và ảnh chụp sản phẩm thực tế trong điều kiện phơi sáng trong nhà. Bảng màu này tiếp tục được phát triển bởi Max Powder Coating. Mọi yêu cầu sản phẩm mẫu & panel thực tế, vui lòng gọi 0938.911.288