BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ

Bộ Quy tắc Ứng xử của Công ty TNHH Max Powder Coatings Việt Nam xác định các quy tắc cơ bản cho nhân viên, bao gồm Ban quản lý của Công ty (”MAX” hoặc ”Công ty”). Các bên thứ ba (nhà cung cấp, đối tác, khách hàng vv..) thực hiện các hoạt động nhân danh Công ty cũng được yêu cầu tuân thủ theo các quy định của Bộ Quy tắc.

Bộ Quy tắc đặt ra các tiêu chuẩn hành vi tối thiểu phải tuân thủ và đưa ra các quy tắc ứng xử cụ thể liên quan đến các vấn đề sau: ứng xử trong kinh doanh, phát triển bền vững, thúc đẩy sự đa dạng và hòa nhập, bảo vệ tài sản và dữ liệu kinh doanh, thông tin cá nhân và quyền riêng tư, mâu thuẫn lợi ích, phòng, chống hối lộ và chống tham nhũng, mối quan hệ với khách hàng, cạnh tranh lành mạnh và chống độc quyền, lựa chọn nhà cung cấp, thông tin tài chính và giao dịch nội gián, truyền thông liên lạc, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và trừng phạt quốc tế.

Báo cáo những mối lo ngại và ứng xử sai lệch

Công ty khuyến khích Nhân viên báo cáo những mối lo ngại về thực tiễn hoạt động hoặc hành vi được cho là vi phạm hoặc có khả năng vi phạm pháp luật, vi phạm Bộ Quy tắc, các quy chế của Công ty hoặc các quy định nội bộ khác (ví dụ: phân biệt đối xử, quấy rối, bắt nạt, lôi kéo, tham nhũng và hối lộ, v.v.) dưới dạng văn bản cho công ty:

Thông qua email: kt@powdercoating.vn

Thông qua Hotline: 028.6686.3338

Thông qua bưu điện: Lô O11A đường số 10, Khu công nghiệp Hải Sơn Đức Hòa Đông, Đức Hòa, Long An, Việt Nam

Các báo cáo phải được trình bày chi tiết đầy đủ trong phần mô tả các trường hợp vi phạm bị cáo buộc. Báo cáo không đầy đủ nội dung chi tiết có thể sẽ không được xem xét. Mặc dù luật pháp cho phép các báo cáo ẩn danh được chấp nhận, nhưng Công ty tin rằng việc điều tra bất kỳ báo cáo nào sẽ hiệu quả hơn nếu người báo cáo thể hiện đầy đủ danh tính. Đây là lý do vì sao Công ty khuyến khích người khiếu nại tiết lộ danh tính của mình khi gửi báo cáo.

Các báo cáo có thể được gửi hữu danh hoặc nặc danh, thể hiện bằng văn bản hoặc bằng lời nói và đều phải được giữ bí mật tuyệt đối theo quy định của pháp luật và các quy định nội bộ liên quan.

Vui lòng không sử dụng các kênh báo cáo này để gửi các mối lo ngại của Khách hàng liên quan đến các sản phẩm hoặc dịch vụ do Công ty cung cấp, vì các mối lo ngại này phải được thông báo qua các kênh cụ thể, thích hợp theo các quy định được nêu trong tài liệu hợp đồng liên quan, tuân thủ luật pháp.

CLICK TẢI VỀ BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ CÔNG TY TNHH MAX POWDER COATINGS VIET NAM

error: Content is protected !!
DMCA.com Protection Status