E SERIES

E series là dòng bột sơn tĩnh điện dựa trên hệ nhựa Epoxy và chất đóng rắn gốc Imidazole tạo ra màng sơn phủ có khả năng chịu ăn mòn hóa học cao. Dòng sản phẩm này phù hợp với các yêu cầu sơn phủ đòi hỏi độ bền cơ học hoặc khả năng chịu ăn mòn hóa học tối ưu.

TẢI VỀ TÀI LIỆU KỸ THUẬT (TDS) BẢNG CHỈ DẪN AN TOÀN HÓA CHẤT (MSDS)
Sơn tĩnh điện gốc Epoxy
error: Content is protected !!