PHA SERIES

Bột sơn HAA là dòng sản phẩm bột sơn tĩnh điện thân thiện với môi trường và người dùng dựa trên hệ đóng rắn gốc β-hydroxyl-alkyl amide C14H28N2O(HAA) chuyên dùng sơn phủ ngoài trời. Dòng sản phẩm này thuộc nhóm TGIC-free, đáp ứng tốt các tiêu chuẩn qui định tại thị trường Australia & Liên Minh Châu Âu, nơi yêu cầu nghiêm ngặt đánh dấu tem nhãn sản phẩm có chứa TGIC. Các đặc tính cơ lý & hiệu ứng bề mặt, màu sắc tương đương các sản phẩm bột sơn hệ TGIC.

TẢI VỀ TÀI LIỆU KỸ THUẬT (TDS) BẢNG CHỈ DẪN AN TOÀN HÓA CHẤT (MSDS)
EURO FURNITURE COAT 2
error: Content is protected !!