Bột Sơn Hệ HAA – Ngoài Trời

PHA SERIES

Bột sơn hệ HAA là dòng sản phẩm bột sơn tĩnh điện dựa trên hệ đóng rắn gốc β-hydroxyl-alkyl amide chuyên dùng sơn phủ ngoài trời. Dòng sản phẩm này thuộc nhóm TGIC-free, đáp ứng tốt các tiêu chuẩn qui định tại thị trường Australia & Liên Minh Châu Âu, nơi yêu cầu nghiêm ngặt đánh dấu tem nhãn sản phẩm có chứa TGIC. Các đặc tính cơ lý & hiệu ứng bề mặt, màu sắc tương đương các sản phẩm bột sơn hệ TGIC.

TẢI VỀ TÀI LIỆU KỸ THUẬT (TDS) TẢI VỀ TÀI LIỆU AN TOÀN (MSDS)
error: Content is protected !!