Bột sơn Superdurable

Bột sơn tĩnh điện Super Durable (S series) là nhóm sản phẩm sơn phủ có thuộc tính bảo vệ ưu việt dưới mọi điều kiên thời tiết. S series sở hữu công thức cải tiến với cấu trúc liên kết hóa học bền vững giúp màng sơn phủ có thể chịu đựng tốt tia UV và các yếu tố thời tiết trong thời gian dài.

S SERIES

Bột sơn tĩnh điện Super Durable (S series) là nhóm sản phẩm sơn phủ có thuộc tính bảo vệ ưu việt dưới mọi điều kiên thời tiết. S series sở hữu công thức cải tiến với cấu trúc liên kết hóa học bền vững giúp màng sơn phủ có thể chịu đựng tốt tia UV và các yếu tố thời tiết trong thời gian dài.

Add Any content here