S SERIES (ĐỘ BỀN 10 NĂM)

Bột sơn tĩnh điện siêu bền Super Durable (S series) là nhóm sản phẩm sơn phủ có thuộc tính bảo vệ ưu việt dưới mọi điều kiên thời tiết. S series sở hữu công thức cải tiến với cấu trúc liên kết hóa học bền vững giúp màng sơn phủ có thể chống chịu tốt tia tử ngoại (UV), độ ẩm và các yếu tố thời tiết khác trong thời gian dài.

TẢI VỀ TÀI LIỆU KỸ THUẬT (TDS) BẢNG CHỈ DẪN AN TOÀN HÓA CHẤT (MSDS)
Sơn tĩnh điện thép tiền chế
error: Content is protected !!