Chính sách bảo mật

Trang web của chúng tôi luôn xem Quyền riêng tư của khách hàng là vô cùng quan trọng, vì vậy chúng tôi chỉ sử dụng thông tin cá nhân của quý khách vào những trường hợp nêu ra sau đây:

Bảo vệ dữ liệu là vấn đề của sự tin tưởng và bảo mật danh tính của quý khách, một điều vô cùng quan trọng với chúng tôi. Vì thế, chúng tôi sẽ chỉ sử dụng tên và một số thông tin khác của quý khách theo cách được đề ra trong Chính sách Bảo mật này. Chúng tôi sẽ chỉ thu thập những thông tin cần thiết và có liên quan đến giao dịch giữa chúng tôi và quý khách. Chúng tôi chỉ giữ thông tin của quý khách trong thời gian luật pháp quy định hoặc cho mục đích mà thông tin đó được thu thập. Quý khách có thể ghé thăm trang web mà không cần phải cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào. 

Thu thập thông tin cá nhân
Trang web của chúng tôi không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập được trong quá trình truy cập website cho bất kỳ một bên thứ ba nào khác. Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty và phục vụ cho mục đích giao dịch hàng hóa giữa công ty chúng tôi và khách hàng. Khi quý khách cung cấp thông tin cá nhân, những nội dung chúng tôi thu thập bao gồm:

– Tên
– Địa chỉ liên lạc
– Địa chỉ Email.
– Số điện thoại cố định.
– Số điện thoại di động.

Những thông tin trên sẽ được sử dụng cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:
– Giao nhận hàng, mẫu quý khách đã yêu cầu.
– Thông báo về việc giao hàng và hỗ trợ khách hàng.
– Tư vấn sản phẩm, dịch vụ và thông tin qua trang web của chúng tôi theo yêu cầu của quý khách.
– Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin quý khách cung cấp để hỗ trợ quản lý thông tin khách hàng, xác nhận và thực hiện các giao dịch liên quan, kiểm tra dữ liệu tải từ trang web của chúng tôi để quý khách có thể sử dụng dễ dàng hơn.

Bảo mật thông tin cá nhân
Trang web chúng tôi đảm bảo rằng mọi thông tin thu thập được sẽ được lưu giữ an toàn. Chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân của quý khách bằng cách:
– Phân quyền truy cập thông tin
– Ngăn chặn truy cập máy tính trái phép bằng các giải pháp công nghệ
– Xóa bỏ thông tin quý khách khi chúng tôi xét thấy không còn cần thiết cho mục đích lưu trữ.

Tiết lộ thông tin cá nhân
Chúng tôi không chia sẻ thông tin của quý khách cho bất kỳ một công ty nào khác ngoại trừ những công ty và các bên thứ ba có liên quan trực tiếp đến việc giao nhận hàng quý khách đã mua. Chúng tôi cam kết tuân thủ Đạo luật Bảo Mật và các Nguyên tắc Bảo mật Quốc gia.

Thay đổi Chính sách Bảo mật
Chúng tôi có quyền thay đổi và chỉnh sửa Quy định Bảo mật vào bất kỳ lúc nào. Bất cứ thay đổi nào về chính sách này đều được đăng trên trang web của chúng tôi.

Liên hệ chúng tôi
Phòng dịch vụ khách hàng

Email: cs@powdercoating.vn
ĐT: +8428.6686.6688