CHỨNG NHẬN PROP65 (CA65)

Tên đầy đủ tiếng Anh là California Proposition 65, đồng thời cũng có thể gọi là chứng nhận CA65 / CP65 hay chứng chỉ Prop65, là chứng nhận sản phẩm sơn phủ đáp ứng các giới hạn hàm lượng các loại hóa chất chứa chì, cadimi, phthalate tổng, bisphenol A theo qui định của OEHHA Hoa Kỳ.

Click xem danh mục
error: Content is protected !!
DMCA.com Protection Status