Chào mừng Quý khách!

Xin vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện dưới đây khi Quý khách sử dụng thông tin được cung cấp tại Powdercoating.vn
Bằng việc truy cập trang web của chúng tôi dưới bất kỳ hình thức nào, quý khách đã đồng ý rằng quý khách đã đọc, hiểu rõ và đồng ý với các điều khoản sử dụng của chúng tôi. Nếu quý khách có bất kỳ câu hỏi nào về bản điều khoản sử dụng này, xin hãy liên lạc với chúng tôi qua email cs@powdercoating.vn

Điều khoản chung
Khách truy cập, quý khách, người sử dụng: là người truy cập vào website www.Powdercoating.vn để tham khảo thông tin, liên hệ mua hàng, tư vấn thông tin hoặc sử dụng các dịch vụ khác của chúng tôi. Chúng tôi cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho quý khách, tùy thuộc vào các điều khoản của bản Điều khoản sử dụng này, sau đây gọi tắt là ĐKSD.

Tại từng thời điểm, chúng tôi có thể đăng tải, điều chỉnh nội dung của bản ĐKSD này theo quyết định của Công ty Max Powder Coatings (Viet nam) mà không cần thông báo trước. Quý khách đồng ý rằng nếu quý khách tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi sau khi ĐKSD được cập nhật, việc đó có nghĩa là quý khách đã chấp nhận và đồng ý tuân theo bản ĐKSD đã được cập nhật.

Quý khách có thể xem bản ĐKSD mới nhất vào bất cứ thời điểm nào tại trang web của chúng tôi. Khi mua hàng hoá hoặc sử dụng các dịch vụ cụ thể của Powdercoating.vn , quý khách và chúng tôi (hoặc bên thứ ba liên quan trong từng trường hợp cụ thể) tại từng thời điểm sẽ phải theo đúng các quy định áp dụng cho các hàng hóa, dịch vụ đó, có thể được niêm yết hoặc chỉ dẫn trên www.powdercoating.vn

Các trách nhiệm của quý khách khi sử dụng dịch vụ hoặc đặt mua hàng hóa tại Powdercoating.vn
Khi truy cập tới trang web Powdercoating.vn, Quý khách có trách nhiệm tự cung cấp tất cả phần cứng, phần mềm, địa chỉ IP, số điện thoại hoặc các thiết bị liên lạc khác và/hoặc dịch vụ kết nối tới Internet và truy cập tới Powdercoating.vn. đồng thời có trách nhiệm trả mọi khoản phí truy cập Internet, phí điện thoại hoặc các khoản phí khác phát sinh trong quá trình kết nối Internet và truy cập tới website Powdercoating.vn

Quý khách đồng ý chỉ truy cập và dùng website Powdercoating.vn với các mục đích hợp pháp như bao gồm tham khảo thông tin, đặt mua hàng hoặc sử dụng các dịch vụ do Powdercoating.vn cung cấp. Quý khách có trách nhiệm về việc hiểu biết và tuân thủ mọi điều luật, các quy chế, quy tắc và các quy định gắn liền với:
(a) Việc quý khách sử dụng thông tin dịch vụ, hàng hoá do website Powdercoating.vn cung cấp
(b) Phương tiện liên lạc mà nhờ đó, quý khách nối modem, máy tính hoặc các thiết bị khác của quý khách tới website Powdercoating.vn

Quý khách đồng ý sẽ không sử dụng website Powdercoating.vn cho các mục đích hoặc hành động sau:
– Hạn chế hoặc ngăn cản quý khách khác sử dụng và hưởng các tính năng mà Powdercoating.vn cung cấp cho khách hàng.
– Gửi hoặc chuyển các thông tin bất hợp pháp, hoặc bất kỳ loại thông tin không đứng đắn nào, bao gồm nhưng không giới hạn việc truyền bá tin tức góp phần hay khuyến khích hành vi phạm tội, gây ra trách nhiệm pháp lý dân sự hoặc vi phạm luật bất kỳ của một địa phương, bang, quốc gia, hay luật quốc tế nào.
– Gửi hay chuyển các thông tin, phần mềm, hoặc các tài liệu khác bất kỳ, vi phạm hoặc xâm phạm các quyền của những người khác, trong đó bao gồm cả tài liệu xâm phạm đến quyền riêng tư hoặc công khai, hoặc tài liệu được bảo vệ bản quyền, tên thương mại hoặc quyền sở hữu khác, hoặc các sản phẩm phái sinh mà không được sự cho phép của người chủ sở hữu hoặc người có quyền hợp pháp.
– Gửi hoặc chuyển thông tin, phần mềm hoặc tài liệu bất kỳ có chứa virus hoặc một thành phần gây hại khác làm ảnh hưởng đến sự vận hành của hệ thống trang web thương mại điện tử Powdercoating.vn.
– Thay đổi, làm hư hại hoặc xoá nội dung bất kỳ trên website Powdercoating.vn (loại trừ các nội dung thuộc sở hữu của quý khách), hoặc gây trở ngại cho những người khác truy cập tới website Powdercoating.vn.

Thông tin Sản phẩm, Dịch vụ niêm yết trên website Powdercoating.vn
Powdercoating.vn có trách nhiệm cho việc đảm bảo sự chính xác của thông tin trên website, nhưng Powdercoating.vn không có trách nhiệm đảm bảo cho chất lượng sản phẩm, cho sự chính xác của thông số, thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ. Trong những trường hợp sau đây, Powdercoating.vn không có trách nhiệm cho những hư tổn của sản phẩm trực tiếp hay gián tiếp được tạo bởi (a) sử dụng dịch vụ không chính xác, (b) truy cập trái phép hoặc có sự thay đổi trong chuyển đổi dữ liệu, (c) những vấn đề liên quan đến dịch vụ, gồm có, loại bỏ sự giới hạn, hư hỏng trong quá trình sử dụng thông tin, phát sinh ngoài hoặc trong quá trình hoạt động của website hoặc nhà cung cấp. Powdercoating.vn sẽ không có trách nhiệm cho việc chậm trễ hoặc không có khả năng sử dụng website và những dịch vụ tương tự, hoặc cho những thông tin, phần mềm, sản phẩm và những đồ thị trên website cùng những phát sinh bên ngoài việc dùng trang web, dù không được đề cập trên hợp đồng, điều khoản và trách nhiệm pháp lý. Ngoài ra, Powdercoating.vn sẽ không chịu trách nhiệm cho việc không truy cập vào được trang web trong quá trình sửa chữa trang web hoặc những vấn đề kỹ thuật ngoài sự kiểm soát của Powdercoating.vn. Người sử dụng hoàn toàn hiểu và đồng ý rằng bất kỳ thông tin nào được tải về từ hoặc thông qua trang web sẽ có thể ảnh hưởng tới máy tính. Người sử dụng hoàn toàn chịu trách nhiệm cho bất kỳ hư tổn của máy tính hoặc việc mất thông tin khi tải thông tin trên mạng về máy tính hoặc điện thoại của người dùng.

Giá cho các sản phẩm trên trang Web của chúng tôi (nếu có) chỉ mang tính tham khảo. Tất cả giá hàng hóa hoặc dích vụ tính bằng đồng Việt Nam. Giá cả, sản phẩm và dịch vụ có thể thay đổi theo quyết định của chúng tôi. Quý khách phải chịu trách nhiệm trả tiền cho bất cứ Dịch vụ hoặc sản phẩm mà Quý khách đã đặt hàng cho đến thời điểm chấm dứt bởi một trong hai bên.

Sở hữu trí tuệ
Tên và Logo Max Powder coatings là thương hiệu đã được đăng ký bảo hộ của Công ty TNHH

MAX POWDER COATINGS (VIET NAM)

và không ai được quyền sử dụng, giả mạo, sao chép toàn bộ hoặc một phần Tên và Logo Max Powder coatings nếu chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Công ty TNHH MAX POWDER COATINGS (VIET NAM)

Powdercoating.vn sở hữu tất cả các quyền sở hữu trí tuệ trên và trong Website Powdercoating.vn, bao gồm tất cả các quyền về quyền tác giả, quyền liên quan, sáng chế, các mô hình hữu ích, nhãn hiệu, tên thương mại, nhãn hiệu dịch vụ, thiết kế, bí quyết, bí mật thương mại và sáng chế (dù là cấp bằng sáng chế hoặc không), mã nguồn, các thẻ meta, cơ sở dữ liệu, văn bản,nội dung, đồ họa, biểu tượng, và siêu liên kết, ngoại trừ có chỉ định khác hoặc bất cứ điều gì liên quan quyền sở hữu của một bên thứ ba đã được đề cập rõ ràng. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn sẽ không sử dụng, tái sản xuất hoặc phân phối bất kỳ nội dung từ Website có thuộc Powdercoating.vn mà không có ủy quyền từ Powdercoating.vn. Như đã nói ở trên, bạn sẽ giữ lại quyền sở hữu và phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ nội dung mà bạn cung cấp hoặc tải lên khi sử dụng bất cứ Dịch vụ nào của trang web, bao gồm văn bản, dữ liệu, thông tin, hình ảnh, âm nhạc, âm thanh, video hoặc bất kỳ vật liệu khác mà bạn có thể tải lên, truyền tải hoặc lưu trữ khi sử dụng dịch vụ khác nhau của chúng tôi. Tuy nhiên, đối với dịch vụ tùy biến sản phẩm (so với các dịch vụ khác như blog và các diễn đàn), bạn hoàn toàn đồng ý rằng bằng cách tải lên và đăng tải nội dung trên trang web, bạn đồng ý cho công chúng xem và sinh sản/sử dụng nội dung của bạn bởi người sử dụng thứ ba, bạn chấp nhận việc sử dụng này mà nhờ đó mà bạn cho phép sử dụng thông tin đăng tải cho dù người đó có đặc quyền đăng tải hay không.

Điều khoản pháp lý
Tất cả các ĐKSD nêu trên (và tất cả nghĩa vụ phát sinh ngoài hợp đồng hoặc có liên quan) sẽ bị chi phối và được hiểu theo luật pháp của Việt Nam. Nếu có tranh chấp phát sinh bởi các Quy định Sử dụng này, quý khách vui lòng gửi khiếu nại lên tòa án Việt Nam để giải quyết.