Một số hình ảnh thi công hệ thống sơn tĩnh điện thực tế do đội ngũ kỹ thuật viên Max đảm trách.