LIÊN HỆ sơn max

CÔNG TY TNHH MAX POWDER COATINGS (VIET NAM)
A member of
Liên hệ sơn max

Trụ sở: 21 An Điềm, Phường 10, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.
VPĐD Miền Nam: 82 Đường số 8, Phường 11, Quận 6, TP.HCM.
Nhà máy số 1: 507 Bình Hữu, Đức Hòa, Long An, Việt Nam.
Nhà máy số 2: Lô O11A KCN Hải Sơn Đức Hòa Đông, Đức Hòa, Long An, Việt Nam.

Điện thoại: (028) 6686.6688 | (028) 3960.8681 | Fax: (028) 3855.8307
Email: cs@powdercoating.vn Website: www.powdercoating.vn

ĐẠI LÝ TRONG NƯỚC

ĐẠI LÝ NƯỚC NGOÀI

liên hệ sơn max liên hệ sơn maxliên hệ sơn maxliên hệ sơn maxliên hệ sơn maxliên hệ sơn maxliên hệ sơn maxliên hệ sơn maxliên hệ sơn maxliên hệ sơn max. liên hệ sơn max liên hệ sơn maxliên hệ sơn maxliên hệ sơn maxliên hệ sơn maxliên hệ sơn maxliên hệ sơn maxliên hệ