Chứng nhận Qualicoat

 

 

 

QUALICOAT là tổ chức nhãn chất lượng toàn cầu cam kết duy trì chất lượng của việc sơn, quét và phủ trên nhôm và các hợp kim của nó cho các ứng dụng kiến ​​trúc. Văn phòng đăng ký của tổ chức này được đặt tại Zurich, Thụy Sĩ.

QUALICOAT đã thiết lập hàng loạt Thông số kỹ thuật xác định các yêu cầu tối thiểu đối với nhà máy và thiết bị, vật liệu phủ và thành phẩm. Tất cả các yêu cầu trong Thông số kỹ thuật phải được đáp ứng trước khi được cấp nhãn chất lượng.

Sự hiện diện của chứng nhận Qualicoat trên toàn thế giới

error: Content is protected !!