Xử lý bề mặt kim loại sạch trước khi sơn là qui trình quan trọng cho phép lớp sơn tĩnh điện liên kết vật lý tốt với bề mặt cần hoàn thiện. Qui trình đúng giúp tăng khả năng khả năng bảo vệ và tuổi thọ màng sơn.

CLICK XEM HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH XỬ LÝ BỀ MẶT KIM LOẠI Xử lý bề mặt kim loại

error: Content is protected !!
DMCA.com Protection Status